Logo
Loading

Zabudowa hotelowa - Ustrzyki Dolne

Urbanistyka

Autorzy: Mateusz Graczyk, Bartłomiej Skowronek

Inwestor : Gmina Ustrzyki Dolne

Lokalizacja : Teleśnica Sanna

Kategoria: Urbanistyka

Powierzchnia: 35,42 ha

Rok: 2022

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania terenów położonych w Teleśnicy Sannej nad Jeziorem Solińskim.

Koncepcja zakłada stworzenie jak najbardziej zróżnicowanej oferty, odpowiadającej potrzebom gminy Ustrzyki Dolne w zakresie turystyki i wypoczynku. Jednocześnie, pod względem kompozycyjnym, założenie ma wpisywać się w walory krajobrazowe okolicy i mimo nagromadzenia funkcji, nie dominować.

Jezioro Solińskie jest znanym punktem na turystycznej mapie Polski, wciąż jednak mało skomercjalizowanym. Fakt ten, w połączeniu z walorami krajobrazowymi, sprawia że tereny położone nad Soliną są bardzo atrakcyjne inwestycyjnie. Najbardziej znaną miejscowością na zbiornikiem jest uzdrowisko Polańczyk. Jednak tereny położone bardziej na wschód kryją w sobie wciąż nie do końca odkryty potencjał.

Tereny objęte opracowaniem zajmują kilkadziesiąt hektarów wschodniego wybrzeża Jeziora Solińskiego, obejmują tzw. Półwysep Brosa oraz grunty na północ i na południe od niego. Naturalny podział terenu na 3 części ma również odzwierciedlenie w projektowanym zagospodarowaniu terenu.

Część północną stanowią tereny, zawierające działkę nr 12, o powierzchni 12,05ha, z różnicą wysokości terenu wynoszącą ok. 70m. Obecne przeznaczenie terenu to lasy i pastwiska. Planowane przeznaczenie to głównie usługi turystyki i wypoczynku. W wyższych partiach działki ulokowano 3 hotele, z panoramicznym widokiem na Jezioro Solińskie z Wyspą Skalistą oraz okoliczne wzniesienia. Niżej, umieszczono mniejsze obiekty wypoczynkowe – niewielkie pensjonaty z pokojami do wynajęcia i domki do wynajęcia w całości. Przewidziano możliwość stworzenia pływającego pomostu i dostępnych z niego domków „na wodzie”. Na wyższych wysokościach, w głębi działki, przewidziano możliwość rozszerzenia funkcji o obiekty sportowe. Zaprojektowano lodowisko oraz tor saneczkowy (zaczynający się na wzniesieniu Kiczera Doliszna). Oprócz stworzenia toru, zakłada się także utworzenie tras trekkingowych, zarówno pieszych jak i rowerowych. W północnej części działki zaproponowano chodnik wśród koron drzew prowadzący na szczyt wzniesienia Kiczera Doliszna, zakończenie chodnika w formie spiralnej wierzy widokowej. Z wieży widokowej roztaczałby się widok na całość projektowanego założenia położonego wzdłuż nabrzeży Soliny.

Część środkowa, tzw. Półwysep Brosa, przewidziana została jako obszar wielofunkcyjny z bogatą, zróżnicowaną ofertą programową. Teren zawiera m.in. działkę nr 14/1 o powierzchni ok. 14,01ha, obecnie przeznaczoną w większości na pastwiska, z niewielką zabudową. 1/3 terenu jest zalesiona. Teren jest stosunkowo płaski, w porównaniu do sąsiednich, wznosi się łagodnie, różnica poziomów wynosi ok. 30m. Na działce przewidziano: dwa hotele spa z basenami, odnową biologiczną i zapleczem rekreacyjnosportowym (m.in. z kompleksem boisk) oraz centrum konferencyjnym; miejsce prospołeczne ze stadniną koni i placem zabaw; parkingi samochodowe z samowystarczalnymi stacjami ładowania pojazdów (zasilanymi energią słoneczną) oraz parkingi rowerowe; zagospodarowany brzeg Jeziora z ogólnodostępną plażą, bulwarem z miejscami do wypoczynku, pomostem z „pływającym” basenem, przystaniami dla kajaków, rowerów wodnych i łódek bezsilnikowych.

Dodatkowo, między dwoma opisanymi terenami znajdzie się pole campingowe, dla lubiących nieco inny rodzaj wypoczynku z infopointem, miejscami do parkowania camperów oraz polem namiotowym.

Część południową stanowi teren zawierający działkę nr 16, o powierzchni ok. 9,33ha i różnicy wysokości do 70m, porośnięty obecnie pastwiskami i lasami. Planowane przeznaczenie zakłada budowę pensjonatów i domków do wynajęcia, rozrzuconych na zalesionych zboczach, z prywatnymi tarasami, oferującymi odwiedzającym piękne widoki na Jezioro Solińskie i okoliczne wzniesienia. Z obiektów wypoczynkowych zaprojektowano możliwość dostępu do brzegu, z zaaranżowaną plażą i charakterystycznym, okrągłym pomostem. Podobny, pływający pomost, mógłby pojawić się głębiej, na powierzchni Jeziora – z domami do wynajęcia, których główną atrakcję byłaby konieczność dopłynięcia do nich.

Tereny skomunikowane zostaną od północy, poprzez Teleśnicę Oszwarową, z Małą Pętlą Bieszczadzką i Ustrzykami. Drogi dojazdowe utwardzone, wyposażone w szerokie pobocza dla ciągów pieszorowerowych, strefa spokojnego ruchu do 30km/h, wyniesione przejścia dla pieszych.

Galeria