Logo
Loading

Rewitalizacja Miejskich Hal Targowych - Cieszyn

Urbanistyka

Autorzy: Mateusz Graczyk, Bartłomiej Skowronek, Magdalena Lipke

Inwestor : Gmina Cieszyn

Lokalizacja : Cieszyn

Kategoria: Architektura użyteczności publicznej/urbanistyka

Powierzchnia: 2,29 ha

Rok: 2023

Koncepcja zakłada wykonanie termomodernizacji obiektu oraz wymianę ślusarki na nową, spełniającą współczesne wymagania termiczne dla tego typu obiektów - przy zachowaniu charakterystycznych podziałów i proporcji. Termomodernizacja zostanie wykonana w poszanowaniu dla historycznej tkanki i oryginalnych detali architektonicznych. Monochromatyczna, neutralna kolorystyka nawiązywać będzie do architektury bauhausowskiej, w której duchu oryginalnie został zaprojektowany obiekt. Ślusarka okienna i drzwiowa przewidziana została w kolorze grafitowym, kontrastującym z kolorem tynku w elementach pełnych - pasach międzykondygnacyjnych i attykach. Nadana w ten sposób świeżość sprawi, że obiekt odzyska dawny blask i będzie wybijał się na tle okolicznych budynków. Ściany szczytowe, wykonane z szarej cegły, zostaną odświeżone, dopełniając założenie projektowe.

Na dachach budynków ustawione zostaną panele fotowoltaiczne. Zagłębiony plac po wschodniej stronie budynku uzupełniony zostanie o zieleń. Nadal będą się tędy odbywały dostawy. Dodatkowo, przy budynku powstaną miejsca parkingowe, zadaszone platformą stanowiącą także dojście do lokali usługowych na parterze oraz ich niewielki taras.

W głębi opracowywanego terenu projekt przewiduje stworzenie na placu targowym wolnostojących stoisk handlowych - częściowo wolnostojących, częściowo skupionych pod wspólnym dachem. Nowoprojektowane obiekty, o obłych, lekkich formach kontrastują z ciężką, prostokreślną bryłą istniejących budynków MHT.

Dodatkowy nacisk został położony na atrakcyjność terenu w kontekście całego regionu. Już obecnie tereny wokół MHT są zdefiniowane jako tereny handlowe i ściągają osoby także spoza miasta Cieszyn, a w przyszłości należy zakładać, że trend ten będzie się nasilał. Główne przyczyny tego zjawiska upatrujemy w tendencji migracji ludzi do miast z terenów wiejskich oraz powrotach ludności z dużych ośrodków miejskich, w związku z nowym modelem pracy zdalnej. Wpływ na zwiększenie zainteresowania obiektem MHT oraz terenami otaczającymi będzie miało przede wszystkim podniesienie rangi i jakości terenów handlowych.

Galeria