Logo
Loading

Zalew Muchawka - Siedlce

Urbanistyka

Autorzy: Mateusz Graczyk, Bartłomiej Skowronek

Inwestor : Miasto Siedlce

Lokalizacja : Siedlce

Kategoria: Użyteczność publiczna, urbanistyka

Powierzchnia: 54,5 ha

Rok: 2022

Główną ideą projektu było stworzenie przestrzeni urozmaiconej, zachęcającej do aktywności na świeżym powietrzu niezależnie od pory roku, z myślą o użytkownikach w każdej kategorii wiekowej. Dodatkowy nacisk został położony na atrakcyjność terenu w kontekście całego regionu. Już obecnie nad Zalew Muchawka ściągają osoby także spoza miasta Siedlce, a w przyszłości należy zakładać, że trend ten będzie się nasilał. Główne przyczyny tego zjawiska upatrujemy w realizacji budowy Autostrady A2 oraz powrotach ludności z dużych ośrodków miejskich, takich jak Warszawa, w związku z nowym modelem pracy zdalnej.

Naszym celem było stworzenie przestrzeni na tyle atrakcyjnej, aby była rozpoznawalna w skali kraju, a także - przy realizacji całego zmierzania inwestycyjnego - była w skali europejskiej zauważalna. Koncepcja ma na celu maksymalne wykorzystanie lokalnych uwarunkowań miejsca, takich jak: naturalna przestrzeń doliny Muchawki – udostępnienie jej użytkownikom, wykorzystanie komunikacji wokół w celach rekreacyjno-sportowych, wykorzystanie małej głębokości Zalewu w celu uprawnia sportów wodnych oraz spędzania czasu w bezpośrednim kontakcie z wodą, wykorzystanie uwarunkowań terenowych - spadków terenu i wypłyceń - w celu utworzenia nowej plaży oraz zaaranżowania kaskadowo opadającego terenu na potrzeby stworzenia naturalnej trybuny zwróconej w stronę sceny.

W projekcie nie zapomniano o osobach z niepełnosprawnościami – projekt nie przewiduje barier architektonicznych, a użyte w nim urządzenia przystosowane są do potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym o ograniczonej mobilności i percepcji. Przewidziane zostały także miejsca dla dzieci, które będą miały pozytywny wpływ na ich rozwój i zapewnią szereg atrakcji.Z uwagi na rozległy obszar objęty zakresem opracowania, teren został podzielony na dwie strefy w zakresie form geometrycznych: cześć północna Zalewu to strefa prostokreślna, cześć południowa to strefa z wykorzystaniem form obłych. Zabieg ten na ma celu klarowne rozróżnienie aktualnie funkcjonującego kąpieliska od nowoprojektowanego w części południowej, ułatwi to także użytkownikom przemieszczanie się po rozległym terenie czy też łatwe określenie lokalizacji przez nazywanie elementów zagospodarowania „po ich formie”. Zwrócono uwagę na zastosowane materiały, adekwatne do naturalnego charakteru miejsca, takie jak: drewno na ścieżkach i pomostach czy ścieżki oraz parkingi żwirowe przepuszczające wodę. Przewiduje się także zastosowanie odnawialnych źródeł energii - rozwiązania zadaszeń w terenie z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych. Koncepcja została zaplanowana w taki sposób, aby umożliwić etapowanie inwestycji.

Galeria