Logo
Loading

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu - Łódź

Architektura

Autorzy: Mateusz Graczyk, Bartłomiej Skowronek, Dariusz Nitecki, Magdalena Lipke, Tomasz Bartczak

Inwestor : Uniwersytet Łódzki

Lokalizacja : Łódź

Kategoria: Architektura użyteczności publicznej

Powierzchnia: 1292.4 m²

Rok: 2023

Projekt rozbudowy istniejącego budynku Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego. Projektowana rozbudowa jest kontynuacją istniejącej funkcji sportowej kompleksu. Zkłada budowę budynku z jedną kondygnacją nadziemną wraz z fragmentarycznym obniżeniem w ramach części podziemnej przeznaczonej na pomieszczenia techniczne, magazynowe i komunikacyjne. Nowy budynek jest bezpośrednio połączony z istniejącym. Połączenie zaprojektowano na poziomie parteru - poprzez wykonanie dwóch nowych otworów drzwiowych, piwnic - umożliwienie wstępu do dwóch istniejących wejść, oraz łącznikiem na poziomie pierwszego piętra - do istniejących drzwi. Przewiduje się dwa wejścia do części rozbudowywanej - wejście główne od strony południowej tj. od strony ulicy Strajku Łódzkich Studentów w 1981 r., oraz wejście pomocnicze, przeznaczone również dla niepełnosprawnych, od strony północnej.

W części rozbudowywanej zaprojektowano trzy sale sportowe, zaplecze szatniowo-sanitarne oraz pokój trenera. Główny korytarz komunikacyjny znajduje się wzdłuż ściany istniejącego budynku, z którego jest dostęp do obu wyjść z budynku, do dwóch klatek schodowych oraz do windy. Przy korytarzu głównym przeznaczono miejsce na informację. Projektowane sale przeznaczono na: tenis stołowy, salę fitness oraz salę judo. Dodatkowo w części istniejącej budynku przewidziano kolejną salkę fitness. Projektowany budynek przeznaczono dla 60 osób ćwiczących - 30 mężczyzn i 30 kobiet oraz dla trenerów. Przewidziano użytkowanie budynku na 2 zmiany - oznacza to, że część osób z pierwszej i drugiej zmiany może w danym momencie korzystać jednocześnie - i z tego względu przewidziano miejsce na większą liczbę szafek sportowych.

rozbudowa budynku centrum wychowania fizycznego i sportu uniwersytetu łódzkiego
rozbudowa budynku centrum wychowania fizycznego i sportu uniwersytetu łódzkiego

Część szatniowo-sanitarna składa się z szatni męskiej z miejscem na 28 szafki sportowe i szatni damskiej z miejscem na 22 szafki sportowe. Szafki sportowe przewidziano jako dwudzielne na dwie osoby (podział na szafkę górną i szafkę dolną). Obie szatnie mają dostęp do własnego zaplecza higieniczno-sanitarnego: męska - z 1 miską ustępową i 1 pisuarem, 2 umywalkami i 2 natryskami, oraz damska - z 2 miskami ustępowymi, 2 umywalkami i 2 natryskami. Z korytarza głównego zapewniono również toalety ogólnodostępne - damska i męska - każda z jednym ustępem i jedną umywalką, oraz pomieszczenie porządkowe z umywalką, zlewem gospodarczym i zaworem ze złączką do węża. Dodatkowo pomieszczenie dla trenerów wyposażono w zlew oraz wydzielono dodatkowe pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla trenerów wyposażone w jedną miskę ustępową, jedną umywalkę i jeden natrysk. Zapewnione zostanie również pomieszczenie szatniowo-sanitarne dla niepełnosprawnego w istniejącym budynku, dostępne z korytarza głównego projektowanego budynku.