Logo
Loading

Remont elewacji Sejmu i Senatu RP - Warszawa

Architektura

Autorzy: Mateusz Graczyk, Bartłomiej Skowronek,

Dariusz Nitecki , Magdalena Lipke, Tomasz Bartczak

Projekt we współpracy z NAZBUD, MONUMENT SERVICE

Inwestor : Kancelaria Sejmu RP

Lokalizacja : Warszawa

Kategoria: Architektura użyteczności publicznej

Obwód elewacji: 1 360 m;

Powierzchnia elewacji: 8 180 m²

Kubatura budynków: 98 645 m³

Rok: 2021

Projekt remontu elewacji kamiennych budynków A, B, C, D i J Kancelarii Sejmu RP, wraz z łącznikami (AB, BC, CD1, CD2, CD3). Zespół budynków wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A-815.

Celem naszej wytężonej pracy było przygotowanie dokumentacji, dzięki której rozpoznawalne obiekty historyczne odzyskają dawny blask. Zespół budynków sejmowych stanowi kompleks o jednorodnym wykończeniu elewacji. Dla wszystkich elewacji opracowaliśmy wspólny program prac konserwatorskich, którego celem był: opis problematyki konserwatorskiej elewacji, wskazanie środków technicznych do pracy, dobór materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac o charakterze konserwatorskim i renowacyjnym. Bez uwag uzyskaliśmy pozytywną Decyzję od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wykonaliśmy szereg prac terenowych w celu wykonania ekspertyzy technicznej stanu elewacji kamiennych wykończonych wapieniem, marmurem i piaskowcem. Dla każdego z rodzajów kamienia pobraliśmy próbki i zleciliśmy ich badania. Zinwentaryzowaliśmy i opukaliśmy wszystkie 33 103 płyty kamienne wraz z podaniem ich wymiarów, powierzchni i identyfikacją uszkodzeń. Do tego zadania konieczne było użycie dwóch rodzajów podnośników terenowych - samochodowego i gąsiennicowego, a także pomoc uprawnionych alpinistów.

Prace wykonawcze rozpoczną się jesienią 2022 roku i potrwają ok. 5 lat.

W ramach inwentaryzacji wykonaliśmy - przy pomocy urządzenia marki Leica - skan laserowy 3D wszystkich objektów. Powstała w ten sposób chmura punktów została wykorzystana do wykonania rysunków 2D. Opracowaliśmy proces remontu elewacji, przygotowaliśmy projekty architektoniczno-budowlane, techniczne i wykonawcze - wykazujące dokładny zakres napraw i sposoby kotwienia płyt kamiennych. Dodatkowo, przygotowaliśmy kosztorysy i przedmiary dla przedmiotu zamówienia, z podziałem na poszczególne elewacje.

Dane ilościowe:

38 różnych elewacji,

33 103 płyt kamiennych,

77007 kotew - różnego rodzaju,

1360 m obwodu elewacji,

8180 m² powierzchni elewacji,

222 nowe płyty kamienne (repliki).

Remont budynków Kancelarii Sejmu RP
Remont budynków Kancelarii Senatu RP

HISTORIA OBJEKTÓW

Historia kompleksu sejmowego rozpoczyna się w 1918 roku, gdy podjęto decyzję o umieszczeniu parlamentu odrodzonej Rzeczypospolitej w budynkach Instytutu Aleksandryjsko-Maryjskiego Wychowania Panien. Przebudową kierowali architekci Kazimierz Tołłoczko i Romuald Miller. W 1925 rząd zlecił kuratorowi Zamku Królewskiego w Warszawie Kazimierzowi Skórewiczowi wykonanie projektu rozbudowy budynku parlamentu. Do byłego gmachu szkolnego dobudowano od strony południowej amfiteatralną Salę Posiedzeń. W latach 1925–1935 zbudowano czteropiętrowy Dom Poselski, obecnie nazywany Starym. 27 marca 1928 roku nastąpiła inauguracja nowej Sali Posiedzeń. W trakcie II wojny światowej zniszczona została część zabudowań sejmowych. W niezniszczonej we wrześniu 1939 roku części kompleksu sejmowego stacjonowały dwa bataliony policji. W latach 1946–1947 wyburzono pozostałości XIX-wiecznych budynków i odbudowano spaloną Salę Posiedzeń. Rekonstrukcja gmachu trwała dziewięć miesięcy. Konkurs na rozbudowę kompleksu sejmowego rozpisany w 1946 roku wygrał Bohdan Pniewski. Prace budowlane rozpoczęto w 1948 roku i zakończono w 1952. Nowy zespół wpisano architektonicznie w stary park, a jego obszar nie został ogrodzony i (do sierpnia 2016) był on dostępny dla spacerowiczów. Po 1945 Dom Poselski poddany został generalnemu remontowi i służył jako główne miejsce zakwaterowania posłów aż do momentu, gdy wiosną 1989 przekazano do użytku Nowy Dom Poselski, wzniesiony według projektu Małgorzaty Handzelewicz-Wacławek i Andrzeja Kaliszewskiego.