Logo
Loading

Pływalnia - Białołęka, Warszawa

Architektura

Autorzy: Mateusz Graczyk, Bartłomiej Skowronek

Inwestor : Miasto Stołeczne Warszawa

Lokalizacja : Białołęka, Warszawa

Kategoria: Budynek użyteczności publicznej

Powierzchnia: 3 980,93 m²

Rok: 2022

Budynek zaprojektowano jako zwartą bryłę w żelbetowo drewnianej konstrukcji. Przeszklony parter otoczony jest delikatną w wyrazie drewnianą pergolą. Piętro zaprojektono jako żelbetowy monolit z nadającymi rytm pilastrami w miejscach osi konstrukcyjnych. W pionie elewacja rozrózniona została betonem o różnym rodzaju faktur – gładkim na górze, oraz ryflowanym w części centralnej. Oba rodzaje betonu, barwione w masie, mają także delikatnie różny odcień. Ryflowanie w przekroju posiada kształt fali, fala – jako logo obiektu wyżłobiona została także w narożniku, nad głównym wejściem od ulicy Ostródzkiej. Podziały materiałowe pojawiają się także w projekcie wnętrz. Betonowe prostopadłościany zestawiane są z „ocieplającymi je” płaszczyznami drewnianymi. Także główna konstrukcja dachu – wsparta na żelbetowych słupach – wykonana została jako kratwonica z belek drewna klejonego BSH i stanowi dominujący element przemnikających się stref wewnętrznych. Hale basenowe przedzielone zostały zielonym patio, od strony zieleni urządzonej budynek posiada wcięcie.

Budynek pływalni w zakresie hali basenowej zgodnie z życzeniem zamawiającego został wyposażony w:

-nieckę basenu pływackiego 26x21m – 8 torów o szer. 2,5m i długości 25m, głębokości 1,4m do 2,2m. Parametry dna basenu zostały przystosowanie do przepisów FINA pływalnia daje możliwości rozgrywania zawodów pływackich.

- nieckę basenu rekreacyjnego ze strefą relaksu: bicze wodne, leżanki, gejzery, o powierzchni około 50m², połączoną ze strefą nauki pływania o powierzchni około 80m2, o głębokości od 0,8 do 1,4m,

- brodzik dla dzieci w wieku do 7 lat o głębokości 30cm i powierzchni 50m²,

- wanny jacuzzi - dwie, oraz dnie wanny z wodami solankowymi zlokalizowane przy strefie saun,

- zjeżdżalnię zewnętrzną o wysokości 15m wraz z pasem do hamowania w głównej hali basenowej.

Dla basenu pływackiego, rekreacyjnego oraz wanny do hydromasażu przyjęto technologię uzdatniania wody opartą na procesach: koagulacja – filtracja - chlorowanie. Jako wspomaganie procesu dezynfekcji projektuje się dla wszystkich obiegów lampy UV. Technologię uzdatniania wody przyjęto przy założeniu, że woda stosowana do uzdatniania i napełniania basenów spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 (Dz.U. Nr 203, poz.1718). Przyjęto trzy odrębne obiegi uzdatniania wody.

obieg I – basen pływacki.

obieg II – basen rekreacyjny z częścią do nauki pływania i wanną hamowną zjeżdżalni wodnej.

obieg III – wanna typu SPA.

Założono płukanie filtrów maksymalnie co trzy dni w godzinach nocnych. W trybie normalnej pracy przewiduje się zatrzymanie pracy instalacji na czas płukania filtrów ( przerwa ok. 1 h. ). W ciągu roku przewiduje się jedno zatrzymanie instalacji w celu wymiany wody, oczyszczenia niecek, konserwacji urządzeń technologicznych. Z wanny zakłada się codzienne spuszczenie wody, oczyszczenie jej i ponowne napełnienie.

plywalnia białołęka ostródzka warszawa foyer wejściowe
plywalnia białołęka ostródzka warszawa hala basenowa

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje wykorzystanie części terenów zewnętrznych na rzecz społeczności lokalnej, zaprojektowano siłownie plenerową, plac zabaw, boisko do siatkówki, scene plenerową, wykorzystując do tego celu urobek ziemny zgromadzony podczas budowy. Projekt przewiduje zbliżeniu ludzi do natury wykorzystując zadrzewiony teren jako miejsce spacerów w tym celu zaprojektowano drewnianą kładkę. Ścieżku projektowane jaki żwirowe. Utwardzenia 100% pojawiają się tylko przy głównej strefie wejściowej do budynku. Parking wykonany z nawierzchni przepuszczającej wodę 80% utwardzenia. Projekt przewiduje wykorzystanie ogrodów deszczowych do zbioru powierzchniowych wód opadowych – rozwiązanie to szczególnie istotną rolę odegra w przestrzeni parkingu gdzie będzie miło wpływ na ograniczenie wysokich temperatur w okresie letnim. Szczególnym rozwiązaniem w projekcie jest patio w hali basenowej, rozdzielające funkcję – projektowane jako krajobraz tundry.

Galeria