Logo
Loading

Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC) - Warszawa

Architektura

Autorzy: Mateusz Graczyk, Bartłomiej Skowronek, Dariusz Nitecki, Magdalena Lipke, Agata Architekt, Tomasz Bartczak

Inwestor : Narodowe Archiwum Cyfrowe

Lokalizacja : Warszawa

Kategoria: Użyteczność publiczna

Powierzchnia: 3 000 m²

Rok: 2023

Projekt adaptacji i modernizacji budynku wpisanego do rejestu zabytków na potrzeby nowej siedziby Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie. Obiekt przeznaczony do adaptacji i modernizacji to budynek dawnych koszar wojskowych – oficyna batalionowa Koszar Keksholmskiego Pułku Lejbgwardii. Zespół koszar wzniesiony został w latach 1900-1904.

Projekt adaptacji wnętrz zakłada jak najmniejszą ingerencję w zabytkową tkankę obiektu oraz wyeksponowanie jej najcenniejszych cech. Najbardziej charakterystycznym elementem konstrukcji budynku są arkady w dwóch, równoległych do siebie, ceglanych ścianach konstrukcyjnych - tworzących korytarz, biegnący przez całą długość budynku. Obecnie, większość arkad została wtórnie zabudowana lub zasłonięta. Podstawowym zabiegiem projektowym jest ich odsłonięcie oraz odpowiednie wyeksponowanie, aby pozostały widoczne i kształtowały wyraz architektoniczny wnętrz, w zasadzie w każdym projektowanym pomieszczeniu.

Historia stanowić ma niejako scenografię dla nowej funkcji. Założenie to staje się bardziej intrygujące ze względu na charakter tej funkcji – tzn. cyfryzację historycznych, archiwalnych materiałów. Projekt zakłada także maksymalne zachowanie poprzecznych, rozstawionych modułowo, ścian konstrukcyjnych. Pojawiają się w nich wybite nowe otwory, nie zakłócające czytelności układu konstrukcyjnego budynku. Otwory nowoprojektowane – wykończone surową, czarną blachą – wyraźnie różnią się od otworów istniejących, wykończonych od spodu tynkiem. Nowe ściany – szklane i pełne – zaprojektowano tak, aby wyraźnie wyczuwalna była ich podrzędność w stosunku do ścian historycznych. Pełne ściany sąsiadujące z arkadami wycofano, aby podkreślały geometrię łuków i stanowiły dla nich tło. Wydzielone ścianami nowe kubatury sprawiają wrażenie, wstawionych w historyczny budynek, tymczasowych kubików.

Budynek NAC znajduje się na działce o niewielkiej powierzchni. Z uwagi na duże ograniczenia w kształtowaniu przestrzeni podjęto decyzję o multifunkcjonalnym wykorzystaniu elementów zagospodarowania, tj. dróg, chodników czy placów, tworząc przy ich użyciu spójną przestrzeń. Zagospodarowanie zostało zaprojekowane jako odczuwalnie jedna strefa - początkowo półpubliczna – która, im głębiej wnika w działkę, tym bardziej staje się prywatna, na końcu przechodząc w techniczną. Przed głównym wejściem, znajdującym się w zachodniej ścianie budynku, wytworzono przedpole w formie półpublicznego placu. Otwarcie na plac widoczne jest od razu po wejściu na teren. Nakierowuje na niego ściana w formie totemu NAC oraz rzędu posterów wystawowych. Po wejściu głębiej, za budynkiem ukazuje się kameralne wnętrze urbanistyczne pomiędzy dawnymi budynkami koszar mokotowskich, z wyraźnie zaakcentowanym wejściem głównym. Strefa placu jest czytelnie wyznaczona elementami zagospodarowania, z ławkami oraz przestrzenią wypoczynku, urządzoną wśród zieleni, z wykorzystaniem naturalnych materiałów. Plac może pełnić także funkcję przestrzeni do wystaw plenerowych.

Galeria