Logo
Loading

Biurowiec modułowy - Berlin (DE)

Architektura

Autorzy: Mateusz Mazurowski

Lokalizacja : Berlin

Kategoria: Architektura usługowa

Powierzchnia: 28 240.0 m²

Rok: 2013

Zaprojektowany modułowy biurowiec Coworkingu składający się z elementów officebrick umożliwia stworzenie nowoczesnego obiektu biurowego w formie dopasowanej do lokalnego zapotrzebowania i tradycji. Istnieje możliwość kształtowania brył obiektów, tworzenia różnych układów na zasadzie analogicznej do istniejącej w systemie klocków LEGO. Powstały obiekt składający się z elementów officebrick może zawierać biura, przestrzenie handlowe, sale konferencyjne oraz miejsca relaksu. Wyznacznikiem wyboru przykładowych lokalizacji powstałych obiektów Coworkingu jest ich bliskość względem oceanu lub rzeki jako drogi transportu. Podjęcie zagadnienia stworzenia obiektu opartego na zasadach kombinatorycznego zestawiania elementów, którego zaistnienie jest możliwe na terenie dowolnego obszaru na świecie jest działaniem wpisującym się w istotę globalizacji.

Ideą projektu jest założenie, iż inwestor posiadający lub wynajmujący na czas określony działki w dowolnych lokalizacjach na świece decyduje się na zakup modułów, które dostarczone drogą wodną mogą być łączone na terenie działki w sposób zależny od zapotrzebowania. System taki ma przyczynić się do zminimalizowania kosztów własnych jednocześnie zapewniając konkurencyjne ceny najmu względem lokalnej konkurencji. Po dostarczeniu OFFICEBRICK na teren budowy dzięki zintegrowanemu systemowi dźwigów i automatycznemu systemu kotwienia budynek ma możliwość samowznoszenia zgodnie z wcześniej zaprojektowanym schematem dostosowanym do danej lokalizacji

Ujęcie w nocne - podkreślające rozdrodbnioną bryłę budynku
Wnętrze biurowca - atrakcyjne przestrzenie do pracy

Budynek jako całość łączy nowoczesne, ekologiczne technologie XXI wieku z poszukiwaniami nowego modelu przestrzeni do pracy. Minimalizuje on generowanie zanieczyszczeń i maksymalizuje wykorzystanie odnawialnych zasobów energii dążąc do uzyskania najwyższego certyfikatu Platinium LEED. W projekcie użyty został system pasywnego oszczędzania energii elektrycznej w formie podwójnej elewacji od strony południowej, wschodniej i zachodniej ze szkła elektrochromatycznego z zatopionymi ogniwami fotowoltaicznymi. Zapewnia on dowolne regulowanie transparentności wraz z wytwarzaniem energii elektrycznej na potrzeby budynku. Zintegrowany z konstrukcją system odprowadzania wody deszczowej do zlokalizowanych na kondygnacji -1 systemów oczyszczenia zapewnia samowytwarzanie wody do celów sanitarno-gospodarczych. Przestrzeń biurowa została zaprojektowana jako modułowa przy użyciu mebli USM Haller. Jest ona kompromisem pomiędzy typowo otwartą strukturą biurową, a zamkniętą. Stwarza możliwość dostosowywania miejsca pracy do własnych potrzeb. Dzięki takiemu założeniu zarówno introwertyk jak i ekstrawertyk będą czuli się komfortowo. Zgodnie z nowoczesnymi nurtami w projektowaniu obiektów biurowych uwzględniłem w procesie projektowania wydzielenie przestrzeni do relaksu, integracji, czy też uprawiania sportu.

Galeria